Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Проблеми теорії права та юридичної практики» (для студентів освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 081 «Право»)

Анотація
Опис
Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання курсових робіт з дисципліни «Проблеми теорії права та юридичної практики» для студентів всіх форм навчання освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 081 «Право». У методичних вказівках надано рекомендації щодо вибору теми курсовий роботи, загальні вимоги та структура курсової роботи, пояснення до виконання її основних розділів та оформлення, організацію процесу підготовки та порядок захисту.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Проблеми теорії права та юридичної практики» (для студентів освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Б. Г. Розовський, Ю. Ю. Івчук, В. М. Андріїв, В. І. Щербина, М. І. Антоненко, О. С. Арсентьєва, Г. М. Гриценко, В. І. Гніденко, О. Ю. Камишанський, Г. А. Капліна, Л. В. Котова, О. А. Мезеря, Г. В. Татаренко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 30 с.