Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки

Abstract

В монографії проаналізовано причини виходу з ладу металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки, викладено основні закономірності деградації матеріалу металоконструкцій, розглянуто сучасні магнітометрічні прилади для неруйнівного контролю металоконструкцій та описано прилад нового покоління для визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з металоконструкціями і діяльність яких пов’язана з визначенням їх переддефектного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

Description

Keywords

Citation

Марченко Д. М. Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки : монографія / Д. М. Марченко, М. Ф. Смирний, Г. О. Бойко, А. Б. Жидков. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – 268 с.