Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Розглянуто загальну характеристику наукових методів на транспорті, інтервальне оцінювання параметрів випадкових величин, методи організації наукових досліджень. Наведені основні теоретичні матеріали за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для здобувачів усіх форм навчання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2021. – 117 с.