Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку

Анотація
У посібнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку на основі комп’ютерних технологій. Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів, а також системи сигналізації та блокувань. Описується загальна структура комп’ютерної системи управління виробництвом синтетичного аміаку, її особливості та робоче місце оператора. Наводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання інформації. Призначається для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, для студентів хіміко-технологічних спеціальностей, а також для спеціалістів з проєктування та експлуатації комп'ютерних систем автоматизації виробництва синтетичного аміаку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку : навч. посіб. / Й. І. Стенцель, О. В. Поркуян, К. А. Літвінов, Т. Г. Сотнікова ; під ред. проф. Й. І. Стенцеля. – Сєвєродонецьк : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2020. – 410 с. : 209 іл., табл. 27.