Вплив православної монастирської культури на становлення й розвиток іконопису

Abstract

У статті аналізується низка аспектів (генезис, стилістика, символіка, художня мова) православної монастирської культури, яка відіграє провідну роль у становленні та розвитку іконопису. Саме монастирська культура надала іконі тієї специфіки, яка робить її молитвою.
In several aspects – the genesis, style, symbolism, artistic language – we can talk about the leading role of the Orthodox monastery culture in the development of icon painting. It is the monastic culture gave to the icon the specifics which makes it a prayer.

Description

Keywords

монастирська культура, іконопис, художня мова, стилістика, вплив, monastic culture, icon painting, artistic language, style,, the influence

Citation

Смоліна О. О. Вплив православної монастирської культури на становлення й розвиток іконопису / О. О. Смоліна // Вісник ДАКККіМ. – 2011. – No 4. – С. 73-77.