Конспект лекцій з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд».(для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Конспект лекцій спрямований на засвоєння здобувачами освіти теоретичного матеріалу з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд». Конспект лекцій містить інформацію про основні підходи до оцінювання майна, будівель та споруд, нерухомості. Наведені матеріали спрямовані на формування у магістрів теоретико-методологічних та прикладних знань щодо оцінювання майна, будівель та споруд, нерухомості, професійних здібностей для самостійного розв’язування задач, спрямованих на вирішення проблем оцінки зруйнованої нерухомості на основі законодавчих документів, національних та міжнародних стандартів оцінки.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд».(для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. О. Татарченко, С. Л. Поркуян. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 144 с.