Конспект лекцій з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд».(для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Конспект лекцій спрямований на засвоєння здобувачами освіти теоретичного матеріалу з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд». Конспект лекцій містить інформацію про основні підходи до оцінювання майна, будівель та споруд, нерухомості. Наведені матеріали спрямовані на формування у магістрів теоретико-методологічних та прикладних знань щодо оцінювання майна, будівель та споруд, нерухомості, професійних здібностей для самостійного розв’язування задач, спрямованих на вирішення проблем оцінки зруйнованої нерухомості на основі законодавчих документів, національних та міжнародних стандартів оцінки.

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Практичні основи оцінювання будівель та споруд».(для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. О. Татарченко, С. Л. Поркуян. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 144 с.