Особливості застосування дисциплінарного стягнення до судового експерта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Суржан Б. П. Особливості застосування дисциплінарного стягнення до судового експерта / Суржан Б. П. // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 471-474