Маркетингове ціноутворення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Навчальний посібник «Маркетингове ціноутворення» забезпечує якісну підготов-ку фахівців з організації маркетингового ціноутворення в сучасних ринкових умовах, направлений на формування необхідного рівня теоретичних знань із сучасних проблем ціноутворення, вирішення основних завдань, пов'язаних з вибором цінової політики та визначення рівня цін у практичних умовах господарювання. Запропонований навчаль-ний посібник дозволить студентам самостійно поглибити та конкретизувати знання з курсу «Маркетингове ціноутворення». Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 075 «Маркетинг», для вивчення дисципліни «Маркетингове ціноутворення».

Description

Keywords

Citation

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для бакалаврів спеціальності 075 — «Маркетинг» / М. М. Бучнєв ; СНУ ім. В. Даля. — Електронні текстові дані. — Київ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. – 134 с.: іл., табл. - DOI: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(17-03-03-2023)-2023-134