Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Екологічне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного вивчення дисципліни «Екологічне право» та написання контрольної роботи для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Матеріали містять вимоги до написання контрольної роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, приклад рішення ситуаційного завдання, перелік питань до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Методичні матеріали розроблені для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Екологічне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. В. Шаповалова, С. В. Терещенко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 28 с.