Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі

Анотація
Опис
У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксидів нітрогену і продук-тів на їх основі, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямо-вані на розробку і створення технологічних процесів отримання оксидів нітрогену,продуктів на їх основі, відновлення N2O в хімічних виробництвах, а також регенера-ції та утилізації відпрацьованих каталізаторів.Книга може бути корисна науковим співробітникам, працівникам підприємстві установ, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, що займаються про-блемами технологій неорганічних речовин та екології.В авторській редакції.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк : вид-воСНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с., 172 рис., 180 табл., 558 бібліогр. назв. DOI: https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0188-3)-2021-612
Зібрання