Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Метод скінченних елементів та автоматизовані системи розрахунку на міцність» за темою «Розрахунок залізобетонної балки з використанням системи «Інженерна нелінійність» ПК ЛІРА-САПР» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Метод скінченних елементів та автоматизовані системи розрахунку на міцність» за темою «Розрахунок залізобетонної балки з використанням системи «Інженерна нелінійність» ПК ЛІРА-САПР» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») / уклад. : О. А. Черних, В. М. Соколенко, К. В. Соколенко. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2024. – 39 с.