Проблематика та методологія дисертаційних досліджень православної монастирської культури: кінець ХХ – початок ХХІ століть

Abstract

У статті наводяться дані аналізу більше 60 дисертацій кінцяХХ – початкуХХІст., присвячених вивченню православної монастирської культури. Розглянуті тематичні й методологічні напрями та зроблений висновок щодо подальших шляхів наукових досліджень зазначеного об'єкта.
In given article is the data of the analysis more than 60 dissertations of end ХХ – beginnings ХХІcenturies, devoted to studying of orthodox monastic culture. Thematic and methodological directions in them are considered and has done the conclusion about the further ways of scientific researches of the given object.

Description

Keywords

православниймонастир, чернецтво, монастирська культура, наукові дослідження, дисертації, an orthodox monastery, a monkhood, monastic culture, scientific researches, dissertations

Citation

Смоліна О. О. Проблематика та методологія дисертаційних досліджень православної монастирської культури : кінець ХХ – початок ХХІ століть / О. О. Смоліна // ВісникДАКККіМ. – 2012. – No 4. – С. 54-58.