Храми Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження

dc.contributor.authorСмоліна, О. О.
dc.contributor.authorSmolina, O.
dc.date.accessioned2024-02-03T19:35:28Z
dc.date.available2024-02-03T19:35:28Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractМета роботи: вивчення ступеню дослідженості православних храмових архітектурних комплексів на території сучасної Луганської області. Методологія дослідження базується на компаративно-аналітичному підході із застосуванням методу систематизації.Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено аналіз сучасної наукової літератури про православні храми Луганщини, який показав, що наявні нечисленні видання не дають змоги скласти скільки-небудь цілісну картину про шляхи розвитку православного храмового будівництва в Луганському краї, його зв'язки з культурою регіону, про художньо-стилістичні уподобання в культовій архітектурі та її образно-естетичний аспект.Висновки: встановлено, що стосовно названої теми переважають видання каталожного типу. Це свідчить про первинний етап виявлення та накопичення матеріалу, на стадії якого перебуває процес дослідження храмів Луганщини. Низка видань містять помилкові дані, що цілком зрозуміло через розрізненість емпіричного матеріалу та його недостатню вивченість. І якщо, незважаючи на фрагментарність і роз'єднаність матеріалу загалом, історія окремих храмів області все ж зафіксована в наукових виданнях, довідниках, періодиці, то архітектурно-стилістичний аспект храмів Луганщини практично залишився поза межами наукового інтересу. З метою збереження національної культурної спадщини необхідні історико-культурологічні та мистецтвознавчі дослідження православного культового будівництва Луганського краю за весь період його існування.
dc.description.abstractThe purpose of the article is to study the degree of research of Orthodox temple architectural complexes on the territory of the modern Lugansk region.The methodology is based on a comparative-analytical approach using the method of systematisation. The scientific noveltyof the work lies in the fact that an analysis of the modern scientific literature on the Orthodox churches in Lugansk region was carried out for the first time. Is showed that the available few editions do not allow us to draw a complete picture of the Orthodox church building development in the Lugansk region, of its connection with the regional culture, about artistic and stylistic preferences in the cult architecture and its figurative and aesthetic aspects. Conclusions:it has been established that publications of catalogue type prevail on this topic, which indicates the primary stage of identification and accumulation of material, at the stage of which the process of investigating the temples of Lugansk region is located. Some publications contain erroneous data, which is quite understandable by the disparity of the empirical material and its insufficient research. If, in spite of the fragmentation and disunity of the material in general, the history of some temples of the region is still fixed in scientific publications, reference books, periodicals, but the architectural and stylistic aspect of the Luhansk region temples has practically remained beyond the scope of scientific interest. To preserve the national cultural heritage, historical and cultural studies and art history studies of the Orthodox religious architecture of the Lugansk region are necessary for the entire period of its existence.
dc.identifier.citationСмоліна О. О. Храми Луганщини : історико-культурний контекст і актуальність дослідження / О. О. Смоліна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2018. – № 40. – С. 3-10.
dc.identifier.udc726.1(477.61):008(091)
dc.identifier.urihttps://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/800
dc.language.isouk
dc.subjectЛуганська область
dc.subjectправославні храми Луганщини
dc.subjectархітектура православних храмів Луганщини
dc.subjectхудожньо-стилістичний аспект храмового будівництва
dc.subjectісторико-культурний аспект храмового будівництва
dc.subjectLugansk region
dc.subjectOrthodox churches of Lugansk region
dc.subjectthe architecture of Orthodox churches in Lugansk region
dc.subjectartistic and stylistic aspect of temple architecture
dc.subjecthistorical and cultural aspect of temple architecture
dc.titleХрами Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження
dc.title.alternativeTemples of Luhansk Region: Historical and Cultural Context and Relevance of the Research
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
temples-of-luhansk-region-historical-and-cultural-context-and-relevance-of-the-research.pdf
Size:
635.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.8 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: