Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного дистанційного вивчення дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» студентам заочного відділення спеціальності 081 «Право», шляхом опанування лекційного матеріалу, аналізу нормативних актів, наукової й навчальної літератури та написання контрольної роботи. Матеріали містять вимоги до написання роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, перелік нормативно-правових актів та список літератури. Матеріали розраховані на студентів закладів вищої освіти.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. М. Гриценко, Г. В. Татаренко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 32 с.