Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного дистанційного вивчення дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» студентам заочного відділення спеціальності 081 «Право», шляхом опанування лекційного матеріалу, аналізу нормативних актів, наукової й навчальної літератури та написання контрольної роботи. Матеріали містять вимоги до написання роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, перелік нормативно-правових актів та список літератури. Матеріали розраховані на студентів закладів вищої освіти.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. М. Гриценко, Г. В. Татаренко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 32 с.