Poetics of Culture as a Cultural Studies Problem Area

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The purpose of the articleis to clarify the meaning of the concept "poetics of culture" in the context of culture studies.The methodologyis based on comparative-analytical, hermeneutical and semantic approaches. The scientific noveltyof the work lies in the fact that the first time the basic structural components of the concept "poetics of culture" have been singled out. Among them there are the following: the culturalpicture of the world, the "point of view"; the image of culture; temporal and topological representations; representation of the human person place in the world; the system of meaningful cultural meanings; the main means of expressiveness in the results of artistic human cognition of the world and himself. Conclusions: During the second half of the 20th century, the concept of "poetics"was carried out in scientific and theoretical studies from the category of philological concepts to the category of culture studies concepts. The concept of poetics is used both for the variety of cultural phenomena and for analysis of culture as a whole, which should be considered quite justified.
Мета – з’ясувати зміст концепту "поетика культури" в контексті культурології. Методологіядослідження базується на компаративно-аналітичному, герменевтичному та семантичному підходах. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше виділені основні структурні складові концепту "поетика культури". Серед них: культурна картина світу, "точка зору"; образ культури; темпорально-топологічні уявлення; уявлення про місце людини в світі; система значущих культурних смислів; основні засоби виразності в результатах художнього пізнання людиною світу і самої себе. Висновки. Встановлено, що протягом другої половини ХХ століття в науково-теоретичних дослідженнях здійснився перехід поняття "поетика" з розряду філологічних понять до розряду культурологічних концептів, що активно застосовуються. Поняття поетики вживається як для аналізу найрізноманітніших культурних явищ, так і по відношенню до культури загалом, що слід визнати цілком обґрунтованим.

Description

Keywords

poetics, poetics of culture, the category of cultural studies, the image of culture, poetry, mimesis, поетика, поетика культури, категорія культурології, образ культури, поезис, мімезис

Citation

Smolina O. Poetics of Culture as a Cultural Studies Problem Area / О. Smolina // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – No 2. – С. 37-40.