Конспект лекцій з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Частина 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Конспект лекцій спрямований на засвоєння здобувачами освіти теоретичного матеріалу з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Конспект лекцій містить інформацію про вимоги, що висуваються до об’єктів садово-паркового та ландшафтного будівництва, рекомендації з підготовки та етапів їх проєктування. Наведені в конспекті матеріали спрямовані на формування у здобувачів освіти навичок вивчення розвитку садово-паркового та ландшафтного будівництва в історичному та сучасному аспекті, формування теоретичних принципів та екологічних основ ландшафтної архітектури як засобу естетичного збагачення урбанізованого середовища та підвищення рівня його якості; засвоєння методології сучасного ландшафтного проєктування для формування сприятливого середовища у людини; організації будівельних робіт та заходів щодо утримання об'єктів ландшафтної архітектури.

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Частина 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. І. Білошицька. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 81 с.