Конспект лекцій з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Частина 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Конспект лекцій спрямований на засвоєння здобувачами освіти теоретичного матеріалу з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Конспект лекцій містить інформацію про вимоги, що висуваються до об’єктів садово-паркового та ландшафтного будівництва, рекомендації з підготовки та етапів їх проєктування. Наведені в конспекті матеріали спрямовані на формування у здобувачів освіти навичок вивчення розвитку садово-паркового та ландшафтного будівництва в історичному та сучасному аспекті, формування теоретичних принципів та екологічних основ ландшафтної архітектури як засобу естетичного збагачення урбанізованого середовища та підвищення рівня його якості; засвоєння методології сучасного ландшафтного проєктування для формування сприятливого середовища у людини; організації будівельних робіт та заходів щодо утримання об'єктів ландшафтної архітектури.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво». Частина 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. І. Білошицька. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 81 с.