Деякі питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю

Abstract

Description

Keywords

Citation

Бабіч-Касьянєнко К. В. Деякі питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю / Бабіч-Касьянєнко К. В. // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 594-597