Конспект лекцій з дисципліни «Наукові засади забезпечення корозійної стійкості матеріалів» (Частина 2) (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Конспект лекцій спрямований на вивчання і засвоєння студентами теоретичних основ з дисципліни «Наукові засади забезпечення корозійної стійкості матеріалів» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Конспект лекцій містить інформацію про основні проблеми забезпечення корозійної стійкості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в сучасному будівництві. Конспект лекцій охоплює широкий спектр тем, вивчення яких є обов’язковим для здобувачів освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: види корозійних руйнувань заліза і його сплавів; корозія бетону, залізобетону, неметалевих матеріалів, бітумів, деревини; біокорозія. У конспекті лекцій викладені основні проблеми забезпечення корозійної стійкості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в сучасному будівництві. Наведено приклади корозії основних конструкційних металів і сплавів, металевих конструкцій. Розглянуто корозію неметалевих матеріалів і бітумів. Особливу увагу приділено питанням корозії бетону, залізобетону і біологічній корозії будівельних матеріалів. Наприкінці конспекту лекцій наведено, список необхідної літератури і нормативних документів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Наукові засади забезпечення корозійної стійкості матеріалів» (Частина 2) (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. О. Татарченко, М. В. Білошицький, Н. І. Білошицька. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 116 с.