Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне економічне право» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного вивчення дисципліни «Міжнародне економічне право» та написання контрольної роботи для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Матеріали містять вимоги до написання контрольної роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, перелік питань до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Методичні матеріали розроблені для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне економічне право» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. В. Шаповалова, С. В. Терещенко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 43 с.