Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Значний обсяг тестових завдань з інформаційного права було розроблено кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О.О. Кульчієм та старшою викладачкою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ю.А. Козаченко. Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного вивчення дисципліни «Інформаційне право» та написання контрольної роботи для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Матеріали містять вимоги до написання контрольної роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, перелік питань до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Методичні матеріали розроблені для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. В. Шаповалова, С. В. Терещенко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 27 с.