Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Значний обсяг тестових завдань з інформаційного права було розроблено кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О.О. Кульчієм та старшою викладачкою кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ю.А. Козаченко. Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо самостійного вивчення дисципліни «Інформаційне право» та написання контрольної роботи для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Матеріали містять вимоги до написання контрольної роботи, перелік контрольних завдань за варіантами, перелік питань до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Методичні матеріали розроблені для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. В. Шаповалова, С. В. Терещенко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 27 с.